İlke ve Kültürümüz

ilkeler (1)

Vefa Mekanik, kaliteli ve beğenilen bir şirket olabilmek için aşağıdaki özellikleri daima bünyesinde bulundurmak zorundadır;

Müşteri Odaklı :

Felsefemiz müşteri beklentilerini aşan bir hizmet sunmaktır. Bu bağlamda müşterinin anlatmak istediğini doğru ve hızlı bir şekilde anlamak amacı ile gerekli yatırımları yapmaktayız. Müşteri deneyimine gerekli ilgiyi göstermememiz veya buna ilişkin sorumluluğu başkalarının üzerine atmamız söz konusu olamaz.

Yenilikçi :

Bu ilke, konumuz ile alakalı olan (yeni ürün, servis, iş yapış sistemleri) bütün gelişimlere ve yeniliklere açık olmamız ile ilgilidir. Ticari hedefleri gözetmeksizin yenilikçilik anlayışının kabulü bir risk taşıyor olsa da bu şirketimiz içerisinde küçük bir ayrıntı olarak kabul görür. Ürün, sistem ve süreçlerimizin yenilikleri engellenmesine izin vermeyiz ve yeni iş yapış biçimleri geliştirme konusunda başkalarına yardımcı olmak adına aldığımız dersleri ve yaptığımız hataları paylaşırız.

Hırslı ve Rekabetçi:

Bu ilkemiz sayesinde başarımızı kendi planlarımız ile kıyaslayarak değil rakiplerimizle kıyaslayarak ölçeriz. Şirket içi birey bazında bu ilkenin yerine getirilmesinin zarar doğurabileceğinin farkında olan Vefa Mekanik, Hırs ve Rekabetçiliği Kurum bazında kendine felsefe olarak belirlemiştir.

Yerel Köklere Sahip Bir Şirket Olmak:

Vefa Mekanik, uluslararası değerlere ve uluslararası bir markaya sahip, ancak aynı zamanda içerisinde faaliyet gösterdiği toplumun da bir parçası olan bir şirket olarak görülmeyi hedefler. Müşterilerimizin Vefa Mekanik’e bakınca yukarda belirtilen dört özelliği görebilmesi için, nerede (fonksiyon, pazar) çalıştığımıza ve işimizin ne olduğuna bakılmaksızın tutarlı bir çalışma biçimine sahip olmamız gerekmektedir. Faaliyetlerimizi aşağıdaki kavramlar çerçevesinde yürüteceğiz:

Hız:

Rekabetin ve zamanın öneminin bu kadar geliştiği bir yüzyılda bir adım önde olmanın ve bunun için de daha hızlı olmanın gerekli olduğu ilkesi Vefa Mekaniğin kuruluş aşamasında benimsemiş olduğu bir gerçektir. Problemlere hızlı bir şekilde müdahale ederiz ve hızımızı yavaşlatan sorunları hemen çözmek isteriz. Sonuçlara ve bu sonuçları hızlı bir şekilde elde etmeye odaklanırız.

Sadelik:

Mühendislik hizmeti vermek deminin karmaşık kavramlar ile müşteriye havalı bir sunum yapmak olmadığının en büyük savunucusu olan bu ilke, kurucularının ve çalışanlarının bilinçli bir şekilde eğitilmesine bağlıdır. Bu eğitimler neticesinde kendi sorumluluklarımızın ve başkalarının sorumluluklarının açık ve net olmasını sağlayarak bunların kolayca anlaşılıp, hızlıca hareket edilmesine olanak veririz.

Güven:

Bu felsefenin kabul edilebilir olması sadece müşterilerimize değil kendi içimizde de şeffaf bir çalışma şeklinden geçer. Başkalarına verdiğimiz sözleri yerine getiririz ve aynı şekilde davranacakları konusunda onlara güveniriz. Unutmadığımız tek şey “ güven, güvenmekten geçer” ‘dir.